Další úkony

Protetika, korunky, můstky a hybridní náhrady

Pevné estetické zuby lze zhotovit téměř u každého pacienta, v kterémkoliv místě dutiny ústní a v jakémkoliv počtu. Používáme pouze kvalitní materiály od renomovaných firem s ověřenou dlouholetou životností a doživotní zárukou.

ProtetikaZatímco zubní implantát je základem nového zubu a zůstává skrytý v dásni, korunka je ta část zubu, která je v konečné fázi nejvíce vidět a zajišťuje pacientům bezproblémový příjem potravy. Na korunku jsou přitom, podobně jako na zubní implantát, kladeny vysoké nároky. Na prvním místě je to životnost, protože nikdo samozřejmě nechce po pár letech korunku měnit. S tím souvisí i odolnost materiálu v nejrůznějších situacím, kterým je pacienti mohou vystavit včetně kousnutí do něčeho hodně tvrdého, co původně neplánovali. 

 

Druhá rovina protetiky je v estetické oblasti, je nezbytné, aby nový zub byl v přirozeném souladu s okolními zuby svými rozměry, tvarem i barevností. Jednoduše, aby implantát nebyl poznat. Proto se zaměřujeme na materiály, které tyto náročná kritéria splňují. 

 

Úvodní konzultace

Úvodní konzultace slouží k tomu, aby se s pacientem naplánovalo celé jeho ošetření. Tedy nejen vlastní implantát, ale také použitá korunka. Pacient je přitom seznámen s více možnostmi, které přicházejí v úvahu a s výhody i omezeními jednotlivých variant. Výsledkem úvodní konzultace je sestavení plánu, jak bude celé vytvoření nového zubu probíhat krok za krokem i kdy bude velice krátce vyřazen ze společenského a pracovního života, jaké budou použité materiály a s jakými náklady má pacient počítat. 

 

Co protetika obvykle řeší?

  • Zubní mezera (chybějící zub vepředu nebo vzadu)
  • Bezzubá čelist
  • Zkrácený zubní oblouk (chybějící zuby v zádní části čelisti)

 

 Obr. 1 Zhojená čelist s implantáty a s rekonstruovanou kostí.Obr. 4 Definitivně předaný můstek s esteticky zakrytými šroubky.

 

Typy protetických náhrad lze rozdělit dle rozsahu poškození na:

Poškození povrchu vlastního zubu:

  • Estetická keramická fazeta je tenká zubní skořepina, která se nasazuje na přední zub z viditelné estetické přední části, která již nelze opravit klasickou výplní. Vyrábí se přímo ihned v ordinaci, nebo v laboratoři a dotváří nový barevně a tvarově dokonalý přední povrch zubu.
  • Estetická inlay, onlay se vytváří v laboratoři a nasazuje se na opravený zadní zub. Jejich výhodou je vysoká přesnost a trvanlivost.
  • Estetické korunky se vyrábějí metalokeramické nebo celokeramické. Jsou to trvalé zubní náhrady, které se nasazují na obrušený zub. Vyrábějí se v laboratoři a během výroby může mít pacient provizorní korunku.

Úplná ztráta vlastního zubu včetně kořene:

Můstky, které nahrazují ztracený vlastní zub v jejich okolí jsou stále ještě zuby vlastní, jsou v současné době nahrazovány většinou implantáty, protože tím odpadá nutnost zbroušení okolních zubů. Přesto existují okolnosti, kdy je můstek výhodnější a nebo levnější variantou. Proto mají stále v protetice své místo.

 

Ztráta všech zubů v čelisti:

  • Pevné můstky u bezzubých pacientů lze zhotovit pomocí implantátů.
  • Snímatelné hybridní náhrady se používají v případě ztráty všech zubů, kdy je pacient odsouzen nosit totální snímatelnou náhradu. Představují nejkomfortnější formu snímatelné zubní     náhrady, která je upěvněna na zuby prostřednictvím zásuvných spojů nebo na zubní implantáty.

Zubní náhrada upr