Další úkony

Naše zkušenosti

Vzdělávání a praxe zakladatele kliniky MUDr. Pavla Kříže, Ph.D. v oblasti implantologie začala v roce 1992. MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. pravidelně přednáší na kongresech a seminářích o zubní implantologii, vyučuje tento předmět na 2. Stomatologické klinice Karlovy Univerzity v Praze, jako odborný asistent od roku 2005 a pracoviště rovněž školí stomatology se zájmem o studium v oblasti zubních implantátů.

 

MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. 

působí aktivně v dentální implantologii od roku 1992. Praxi získával nejen na nejzkušenějších pracovištích, vědeckých kongresech a stážích v zahraničí (Švýcarsko, Švédsko, Německo, Rakousko, Itálie, USA atd.), ale i v České republice. Samostatně v tomto oboru pracuje od roku 1994 a v roce 1999 založil vlastní kliniku. Během své praxe zavedl více než 15 000 implantátů různých typů a výrobců. 

V roce 2003 byl rovněž oficiálně jmenován školitelem renomovaného zahraničního systému Nobel Biocare (Švédsko), v roce 2006 renomovaného zahraničního systému Astra Tech (Švédsko) a v roce 2014 renomovaného zahraničního systému Ankylos (Densply).

Je držitelem osvědčení České stomatologické komory „Praktický zubní lékař s osvědčením v oboru parodontologie“. Od roku 2006 vyučuje problematiku dentálních implantátů jako odborný asistent na Dětské stomatologické klinice 2. LF UK a FN, Motol. V roce 2012 ukončil postgraduální studium s titulem Ph.D. Podílí se na výzkumu a vývoji v dentální implantologii.

Aktivně spolupracuje na vývoji implantátů se zahraničními firmami. Je členem Implantologického klubu ČR a je členem European Association for Osseointegration, nejvýznamnější evropské implantologické organizace.

 

Další členové týmu:

xxxxxx

 

Přehled náročnějších výkonů:

xxxxxx