Příběh pacienta - fixní můstek nesený na 4 implantátech

Vstupní vyšetření68-letý pacient se dostavil na naši kliniku v roce 2004 s žádostí o řešení neuspokojivého stavu svého chrupu (Obr. 1). V průběhu posledních let
přišel o většinu zubů v horní čelisti a byl nucen nosit snímatelnou náhradu, která nevyhovovala ani esteticky, ani funkčně. V dolní čelisti měl pak problémy s viklavostí zejména předních zubů a dále bolestmi posledního zubu vpravo.

Zavedení implantátů

Po vstupním vyšetření, které zahrnovalo také zhotovení rentgenových snímků a určení prognózy jednotlivých zubů a anatomických poměrů obou čelistí, bylo pacientovi nabídnuto řešení pomocí dentálních implantátů, které bude fixní, tedy pacientovi umožní mít opět pevnou náhradu chrupu.

V horní čelisti pak bylo po zvážení rozměrů zubních oblouků a anatomie čelistních kostí využito řešení All-on-4. To znamená zavedení 4 implantátů, které nesou fixní můstek s 10 - 12 zuby. Tato forma ošetření dovoluje vynechat fázi doplnění chybějícího objemu kosti v oblasti postranních zubů horní čelisti, implantáty jsou zavedeny do oblasti šikmo pod čelistní dutinu. Celková doba ošetření je výrazně kratší, levnější a pro pacienta méně zatěžující (Obr. 2). 

Z poslední kontroly v roce 2015 je zřejmé, že ošetření po 10 letech funguje a zhotovený můstek je dostatečně estetický a zejména zcela funkční. (Obr. 3 a 4). Obrázek 5 pak ukazuje estetický dojem celého zákroku.  

 

Kontrolní rentgen po 10 letech

 Fixní můstek po 10 letech kontrola artikulace žvýkacích silObrázek 5 - estetický výsledek celého zákroku