Životnost zubních implantátů

fotolia_66634663

Častou obavou pacientů je úspěšnost ošetření a životnost náhrady jejich zubů pomocí implantátů. Úspěšnost zavedení a přijetí implantátu je ovlivněna mnoha faktory, z nichž nejdůležitější je odborné plánování léčby, pečlivé provedení výkonu zkušeným, kvalifikovaným lékařem a volba vhodného a spolehlivého systému (značka vlastního implantátu). Dlouhodobá životnost a funkčnost celé rekonstrukce pak závisí i na dalších faktorech, a to zejména na kvalitním provádění hygieny dutiny ústní, nepřekračování limitů mechanické zátěže při žvýkání a životosprávě pacienta, což se týká zejména kouření. Dalšími vlivy je celkový zdravotní stav a pravidelné kontroly implantologem.

Kombinací uvedených faktorů, zejména zodpovědnou volbou ošetřujícího lékaře a výrobce implantátu, pak lze dosáhnout životnosti jako u vlastních zdravých zubů. V praxi to znamená, že při splnění podmínek můžeme očekávat od implantátu životnost v řádu desítek let. V extrémních případech, kdy se implantát nevhojí nebo odhojí je pak důležitá záruka poskytovaná jak výrobcem, tak implantologem. V naší praxi používáme implantáty výrobců poskytující doživotní záruku. V případech nepřijetí implantátu lze po určité době zahojení kosti zavést nový implantát do stejného místa znovu s minimálními náklady a komplikacemi. 

Kvalitní ošetření spolehlivým implantačním systémem se tedy odráží i v ceně ošetření, kdy více než jinde platí, že nízká cena odpovídá i nízké kvalitě ošetření a naopak.