Školicí centrum MUDr. Pavla Kříže, Ph.D.

IMG 8427
Dne 12. 2. 2016 zahájilo činnost školící centrum MUDr. Pavla Kříže, Ph.D. zaměřené na moderní postupy v dentální implantologii a parodontologii.
Školící centrum je umístěno v prostorách Dentální kliniky MUDr. Pavla Kříže, v Praze 9 - Kyjích. V přízemí kliniky jsou umístěny operační sály, kde probíhají vlastní chirurgické zákroky. V prvním patře se pak nachází školící místnost s online přenosem z operačního sálu. Účastníci školícího semináře tedy mohou sledovat nejen vlastní zákrok na velkoplošné obrazovce, ale i komentář MUDr. Pavla Kříže, který popisuje jednotlivé kroky během prováděného výkonu.
 
Vlastní školení se skládalo z několika částí. Dopoledne bylo zaměřeno na teoretické základy, principy a zkušenosti v zavádění zubních implantátů. Následně proběhl online přenos standardního ošetření implantáty, tak, jak ve většině případů probíhá. Ve druhém případě byl ošetřen pacient s nepříznivými anatomickými poměry, kdy bylo třeba řešit nedostatek kostní tkáně augmentací kosti metodou řízené regenerace.
 
Závěrem školícího dne byl prostor ke shrnutí obou zákroků, diskuzi a zodpovězení dotazů.
 
Vzhledem k ohlasu a zájmu odborné veřejnosti budou tyto školící akce pokračovat s důrazem na pokrytí různých témat implantologie od základních postupů po nejnovější témata.
 
Poznámka pod čarou:
Ošetření pacientů v rámci školící akce probíhá výlučně na základě informovaného souhlasu příslušných pacientů.
 
IMG 8325 IMG 8334 IMG 8347 IMG 8372 IMG 8377 IMG 8406 IMG 8427 IMG 8439 IMG 8442 IMG 8447 IMG 8459 IMG 8469 Live Kriz 12022016