Školicí centrum MUDr. Pavla Kříže, Ph.D. - hodnocení účastníka

12.2.2016 jsem se zúčastnil školení s MUDr. P. Křížem Ph.D. s implantologickou tématikou, jehož součástí byly dvě live operace: jednofázové zavedení implantátu v DČ do pozice prvního moláru a poté zajímavý případ zavedení implantátu do pozice 22 současně s vertikální i horizontální kostní augmentací metodou GBR.

Celá akce byla po odborné stránce velice přínosná, zejména některé atypické postupy při kostní augmentaci a práci s měkkou tkání v okolí implantátů.

Školení mohu rozhodně doporučit!

MUDr. Martin Rota, Jablonec