CEII - Středoevropský institut implantologie

Středoevropský institut dentální implantologie byl založen MUDr. Pavlem Křížem, Ph.D. v roce 2016 s cílem vytvořit moderní vzdělávací institut věnující se výhradně dentální implantologii. Vzrůstající počet zájemců o vzdělávání v této oblasti vedl k vytvoření studijní platformy poskytující možnost poznat nejnovější světové trendy. 

Samotný vzdělávací program je rozdělen do tří úrovní od základní až po pokročilou a to nejen v implantologii, ale i parodontologii a protetice nesené implantáty. 

Individuální přístup k pregraduálním studentům, absolventům a kolegům v praxi je doplněn o odborné, vědecké a pedagogické zkušenosti ze Stomatologické kliniky Dětí a dospělých FN Motol, kde MUDr. Kříž působí jako vedoucí lékař implantologického oddělení a odborný asistent od roku 2006. Úzká osobní spolupráce zakladatele s předními světovými odborníky, klinikami, institucemi, výrobci, implantačními systémy, malý počet účastníků, přes 20 let klinických zkušeností a špičkové vybavení vlastního centra je pak využíváno jako další benefit v rámci studia všech oblastí nejmodernější implantologie. 

IMG 8325

 Live Kriz 12022016 IMG 8447