První Astra Tech multiindikativní kurz ve Vídni s českým přednášejícím MUDr. Pavlem Křížem, Ph.D.

3 videnMultiindikativní kurzy jsou už po delší dobu bonusem pro začínající a pokročilé implantology. Jakmile se rozhodne lékař svěřit svou důvěru implantačnímu systému Dentsply Implants, kam patří Astra Tech a Ankylos systém, je pro něj otevřena možnost účastnit se multiindikativního kurzu ve Vídni. Na tento kurz jsou pozváni všichni noví uživatelé z celé střední Evropy.

Donedávna byly multiindikativní kurzy pouze dostupné pro uživatele systému Ankylos. Od letošního dubna jsou už zahájeny i multiindikativní kurzy pro implantační systém Astra Tech. Nejen že se otevřel první multiindikativní kurz, ale přednášejícím lékařem byl poprvé v dějinách vybrán Čech MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., který byl zároveň prvním implantologem, který začal pracovat s implantačním systémem Astra Tech v ČR. Jeho 10-leté zkušenosti s tímto implantačním systémem a jeho skvělé schopnosti implantologa/stomatochirurga/pedagoga mu vysloužily získat post speakera chirurgické části.

Samotného kurzu se účastnili lékaři z Rakouska, z České republiky, z Chorvatska a z Maďarska. Před samotným kurzem probíhal předchozí den společenský večer. Při společné večeři měli lékaři možnost seznámit se s přednášejícími a s ostatními účastníky kurzu. Celý večer probíhal ve veselé náladě a uvolněná atmosféra odbourala strach a obavy účastníků z neznámého. Díky tomu následující celodenní kurz probíhal bez nervozity a lékaři se nebáli ptát přednášejících na zkušenosti z jejich praxe.

MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. se při své přednášce podělil o své dvacetileté zkušenosti na poli implantologie, výborné výsledky s implantačním systémem Astra Tech a způsoby jakými těchto výsledků docílil. Celou přednášku provázelo spojení chirurgických postupů s unikátním konceptem Biomanagement Complex, Crown-down a Site-specific, které zajišťují dlouholetou stabilitu kosti a estetických výsledků.

Samotný systém k výborným výsledkům nestačí, ale je potřeba kvalitních odborných znalostí moderních implantologických postupů, precizní plánování výkonu a přesné dodržování implantologických pravidel. Našemu přednášejícímu se podařilo seznámit účastníky nejen s důležitými částmi obecné implantologie, ale i s pokročilými technikami zahrnující řešení nedostatečné kvality a kvantity kosti a měkkých tkání. Velmi nás v přednášce zaujaly jeho vypracované techniky při práci s měkkými tkáněmi, kdy se vždy soustředí na minimální invazivitu a to počínaje plánováním incize, přes postupy šetřící papily, rozsah odklopení laloku až po augmentace měkkých tkání samotných.

A co nás pan doktor Kříž ještě naučil? Naučil nás, že pokud lékař zná dobře svůj implantologický systém s jeho nástroji a možnostmi, pak si implantolog dokáže usnadnit a zrychlit svou práci bez toho aniž by snížil kvalitu ošetření. Děkujeme MUDr. Pavlu Křížovi, Ph.D. a celému týmu Dentsply Implants ve Vídni k uspořádání tohoto kurzu a věříme, že se znova setkáme na dalším kurzu.

1 viden2 viden4 viden

7 viden8 viden9 viden

6 viden10 viden12 viden

5 viden11 viden