Druhý Multiindikativní Astra Tech EV kurz proběhl ve Vídni

 Ve dnech 27. a 28. října 2016  se ve Vídni pod záštitou Denstply Sirona Implants konal historicky podruhé Multiindikativní kurz Astra Tech EV.

Kurzu se účastnilo celkem dvacet lékařů ze střední a východní Evropy, konkrétně lékaři z Chorvatska, Maďarska, Slovenska, České republiky a Slovinska. Hlavním speakrem pro chirurgickou část zde i tentokrát vystoupil český lékař - MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. Hlavním spekarem pro protetickou část byl Dr. Bálint Molnár z Maďarska.
 
Dlouhodobé výsledky s Astra Tech Implant System
V přednášce doktor Kříž zmiňoval své dlouholeté výsledky a zkušenosti s implantačními systémy včetně a především s AstraTech Implant System. Svou přednášku doplnil nespočtem studií zaměřujících se na dlouhodobé výsledky implantačního systému. Jedna z vlastních studií jeho týmu ukazovala právě na lepší dlouhodobé výsledky při použití implantátů s malým průměrem, které je díky tomu možné umístit v esteticky příznivější vzdálenosti od sousedního zubu, či ve správné vzájemné vzdálenosti mezi implantáty, než je tomu při použití širokých implantátů (průměr 5.0 mm a více). Dále zde doktor zdůraznil důležitost a pravidla umístění implantátu, což především začínající lékaři velmi ocenili.
 
Kromě jiného zde doktor Kříž uvedl všechny možnosti a kombinace průměrů, délek a tvarů implantátu Astra Tech, což ve výsledků dá 41 různých kombinací. Proto je systém vhodný pro všechny indikace. Doktor uvedl zajímavou informaci, že díky mikro a makro anatomii Astra Tech implantátů se mu daří v posledních 10 letech až 97 % případů, ošetřených vertikální augmentací v distální maxille metodou sinus lift, řešit jednodobým a současně jednofázovým přístupem.
Přednáška doktora Kříže pokračovala workshopem, který provázelo vlastní video live operace a poté měli všichni účastníci možnost vyzkoušet si nabyté znalosti a zavést si implantáty dle instrukcí zkušeného chirurga do umělých čelistí.
 
Výhody použití individuálních abutmentů Atlantis
Druhá polovina kurzu probíhala pod vedení doktora Molnára. S implantačním systémem má tento lékař bohaté zkušenosti, o které se s účastníky podělil během několikahodinové přednášky. V otázce protetiky vyzdvihl především dlouhodobou stabilitu měkkých tkání okolo implantátu, trojúhelníkový vhojovací váleček, který dá měkkým tkáním mnohem lepší oporu pro ideální tvarování, či individuální otiskovací kapnu vhodnou především pro otisk mohutných distálních zubů. Doktor Molnár zdůraznil i výhody použití individuálních abutmentů Atlantis oproti prefabrikovaným a také využití precizních frézovaných konstrukcí Altantis ISUS pro ošetření bezzubých čelistí.
 
Kurz si všichni účastníci velmi chválili a někteří využili i nabídky individuálních stáží na pracovištích obou speakerů. Na jaře 2017 se můžeme těšit na další, v sérii již třetí pokračování úspěšného kurzu.
 
 123
45