Vystoupení MUDr. Pavla Kříže, Ph.D. na semináři IMPLANTOLOGIE 2017

Seminář IMPLANTOLOGIE 2017, který letos proběhl v pátek 7. dubna v pražském Clarion Congress Hotelu, byl již 21. v pořadí. Pro téměř 200 zubních lékařů a techniků z České republiky i zahraničí byl připraven zajímavý odborný program.

MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. vystoupil s přednáškou na téma Implantace a augmentace kosti v maxile

Zde je abstrakt této přednášky:

Ošetření dentálními implantáty je již řadu let ve stomatologii považováno za běžnou, spolehlivou a dlouhodobě stabilní terapii, která umožňuje vyhnout se snímatelné protéze a zároveň ošetřit pacienta fixním ošetřením bez preparace vlastních zubů. Kvalita ošetření přímo koresponduje s nabídkou kostního objemu. Maxila je, mimo jiné, charakterizována kostí s nižší hustotou (denzitou), vestibulárním sklonem alveolárního výběžku, přítomností čelistní dutiny v distálních partiích a rychleji progredující poextrakční atrofii, která je navíc v oblasti sinů obousměrná v dorzokraniální rovině. Tyto skutečnosti vedou k většímu a rychlejšímu nedostatku kosti ve vertikálním směru. Tento problém se dá řešit vertikální augmentací kosti pomocí metody sinus lift. Zásadní vliv na bezpečnost a rychlost celého ošetření má také samotný implantát a jeho mikro a makro struktura. Naše pojednání obsahuje několikaleté teoretické a praktické zkušenosti spolu s vlastním konceptem ošetření vertikálního nedostatku kosti v distální maxile pomocí metody sinus liftu s použitím augmentačních materiálů a implantátů firmy Lasak Praha, Česká republika. Sdělení je provázeno statistickými a histologickými výsledky spolu s kazuistickými příklady autorů.

seminar 2017 208 300seminar 2017 408 300seminar 2017 228 300

seminar 2017 321 300Seminar 2017 251 300seminar 2017 273 300

seminar 2017 277 300Seminar 2017 313 300Seminar 2017 341 300

seminar 2017 353 300seminar 2017 421 300