Vlastní zuby jsou nenahraditelné

zuby velkeVětšinou zde rozebírám témata, která vysvětlují, proč se má v určité situaci využít zubní implantát. Nyní bych si dovolil zmínit také případ, kdy použití zubního implantátu nemá opodstatnění. Jedná se o situaci, kdy motivací k využití zubního implantátu je estetické hledisko.  

Zubní implantát je nástroj terapie, tzn. že má smysl pouze tehdy, kdy pacient přijde o celý svůj zub (včetně kořene), skupinu zubů, nebo i celý chrup z důvodu zubního onemocnění, úrazu atd. Nepovažuji tedy za rozumné nahrazovat funkční vlastní zub implantátem, pokud to není nezbytně nutné ze zdravotních duvodů. Není-li pacient spokojen se vzhledem svého chrupu, pak existuje celá řada jiných postupů, které mu mohou pomoci. Mohu zde uvést například bělení, bílé výplně, fasety, korunky nebo rovnátka. Důvodem je skutečnost, že dle publikovaných studií mají implantáty průměrnou životnost 20 let, a tak je samozřejmě strategicky vhodné aplikovat je co nejpozději.  

Ačkoliv to může připadat většině lidí zvláštní, tak i tyto požadavky se reálně logicky objevují, zvláště pak u profesí, pro které je esteticky kvalitní chrup zásadně důležitý ...