Zavedení implantátu po čerstvě vytrženém zubu vypadá lákavě, ale má svá ale ...

implantat 300Ano, pokud si představíme, že jsme bohužel přišli o zub, který bylo nutné vytrhnout, tak skutečnost, že bychom mohli na jednu návštěvu hned mít zubní implantát, tak zní hodně lákavě...
 
Co tím teoreticky získáme?
Především čas, v rámci jedné návštěvy vyřešíme vytržení zubu i zavedení implantátu. Vyřešíme tím i strach ze zákroku, který sice nemá reálný základ v nějaké bolesti, ale přesto ho naše mysl umí vytvořit. Takže si extrakci zubu i zavedení implantátu odbudeme v jedné návštěvě.
 
Zkratky neexistují
Co tím získám, tak zní velmi pozitivně. Proč se tedy odděluje vytržení zubu a zavedení zubního implantátu? Bohužel, jak říká titulek, zkratky neexistují a zavedení implantátu do rány po vytrženém zubu je možné pouze ve velmi ojedinělých případech.
 
Jaká jsou úskalí zavedení implantátu přímo do rány po extrakci?
Vytržení zubu má většinou nějaký zásadní důvod. Například existující zánět, který nelze vyléčit. To znamená, že existuje reálné riziko, že po zavedení zubního implantátu bude pokračovat zánět v ráně i okolo implantátu. Další nezbytnou podmínkou je dostatek kosti i měkké tkáně okolo implantátu. Implantát musí být v otvoru po vytrženém zubu "na pevno", tedy bez mezer okolo. Zubní implantát je navíc v těchto případech vhodný pouze pro menší zuby. V případě větších zubů, nelze implantát ihned aplikovat, protože by docházelo k již zmíněné mezeře.
 
Rizika
Jaká jsou tedy rizika tohoto zákroku? Rizika již vyplývají z toho, že se jedná o zrychlený protokol, což je uvedeno výše. Nikdy nelze vyloučit, že okolo vytrženého zubu je zánět a pokud dáme čas, aby se rána zahojila, tak zároveň ověříme, že se žádný zánět nerozvinul. Časový odstup od extrakce zubu nám dává prostor lépe zmapovat situaci v okolí rány a optimalizovat následné zavedení implantátu.
 
Kdy tedy může mít přímé zavedení implantátu po extrakci svůj význam?
Předně, každý případ je individuální a je třeba ho tak i posuzovat. Obecně, přímé zavedení implnatátu ihned po extrakci má smysl v případě extrakce předního zubu, kdy se řeší estetické hledisko. Samozřejmě za naprosté jistoty, že není v okolí rány pravděpodobný zánět nebo jiné možné komplikace ...