Augmentace měkkých tkání v okolí implantátu - praktický kurz na prasečích čelistech

19 09 2022 3

19. září 2022 proběhl v hotelu Absolutum Wellness Hotel na Praze 7 kurz, zaměřený na augmentaci měkkých tkání v okolí implantátu

Obsahem kurzu, který vedl MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., bylo:

  • Dosažení optimální stability tvrdých a měkkých tkání v okolí implantátu je podstatným faktorem ovlivňujícím dlouhodobou prognózu úspěšné implantologické léčby. Moderní implantologie pak nabízí postupy zaručující nejlepší výsledky, přičemž nejdůležitějším krokem je již pečlivé plánování ošetření – oblast implantace, stav před ztrátou zubu, čas implantace, metody augmentace tvrdých, ale i měkkých tkání.
  • Teoretické seznámení s diagnostikou a plánováním léčby s ohledem na množství a kvalitu měkkých tkání obklopujících implantát, a to od doby ztráty zubu až po finální rekonstrukci.
  • Vhodné načasování inzerce implantátu, volba augmentačních materiálů a metod.
  • Seznámení s přesnými operačními postupy počínaje volbou řezu přes indikace jednotlivých přístupů po nové, autorem propracované operační postupy.
  • Praktický nácvik na prasečích čelistech.

 19 09 2022 319 09 2022 0419 09 2022 119 09 2022 2