2.11.2023 proběhl workshop - Augmentace měkkých tkání v okolí implantátu - praktický kurz na prasečích čelistech

 Ve čtvrtek 2. listopadu proběhl v Brně, Hotel Vista teoreticko-praktický kurz, který vedl MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Obsahem workshopu bylo:

Dosažení optimální stability tvrdých a měkkých tkání v okolí implantátu je podstatným faktorem ovlivňujícím dlouhodobou prognózu úspěšné implantologické léčby. Moderní implantologie pak nabízí postupy zaručující nejlepší výsledky, přičemž nejdůležitějším krokem je již pečlivé plánování ošetření – oblast implantace, stav před ztrátou zubu, čas implantace, metody augmentace tvrdých, ale i měkkých tkání.

Teoretické seznámení s diagnostikou a plánováním léčby s ohledem na množství a kvalitu měkkých tkání obklopujících implantát, a to od doby ztráty zubu až po finální rekonstrukci.

Vhodné načasování inzerce implantátu, volba augmentačních materiálů a metod.

Seznámení s přesnými operačními postupy počínaje volbou řezu přes indikace jednotlivých přístupů po nové, autorem propracované operační postupy.

Praktický nácvik na prasečích čelistech.

 

workshop 2 11 2023 5 300workshop 2 11 2023 4 300workshop 2 11 2023 3 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

workshop 2 11 2023 1 300workshop 2 11 2023 2 300