Prezentace nového implantačního systému

IMG 4526

 

Dne 27. 11. 2014 se v Praze v hotelu Chvalská tvrz uskutečnila přednáška MUDr. Pavla Kříže, Ph.D., zaměřená

na představení nového implantačního systému Astra Tech EV.

 

Byla to první přednáška tohoto typu v ČR a SR, určena jak praktickým zubním lékařům, kteří plánují nabídnout

svým pacientům léčbu dentálními implantáty, tak i implantologům, kteří se chtějí seznámit s novým implantačním

systémem Astra Tech EV.

 

MUDr. Kříž detailně probral jak chirurgický, tak protetický protokol pro Astra Tech EV, zodpovídal četné a zajímavé dotazy z publika, v přestávkách konzultoval jednotlivé odborné případy účastníků.

Pod vedením MUDr. Kříže probíhala také praktická část semináře, implantace do umělé čelisti a práce s protetickým komponenty na modelech. Možnosti účastnit se praktické části semináře

využili všichni lékaři a byli velmi spokojeni jak s přístupem pana doktora a tak i možnostmi, které nabízí implantační systém Astra Tech EV.

 

Někteří zájemci o další pokročilé informace se již zaregistrovali na Dentsply Implants Symposium v příštím roce 17. 4. 2015, v Praze v hotelu Marriott. MUDr. Kříž na Symposiu povede dopolední praktický workshop a do odpoledního programu přispěje teoretickou přednáškou.

 

Zároveň se již lékaři mohou registrovat na další seminář "Základy dentální stomatologie", MUDr. Kříž bude přednášet v Plzni, 11. 6. 2015.