Vystoupení MUDr. Pavla Kříže na sympóziu DENTSPLY Implants 2015

IMG 1950

 

 

 

 

 

V pátek 17. 4. 2015 se v Praze uskutečnila konference DENTSPLY Implants 2015 s podtitulem „Obnova kvality života – prémiová funkční a estetická řešení v moderní zubní implantologii”.

Cílem sympózia bylo seznámit účastníky teoreticky i ryze prakticky s problematikou moderní implantolIMG 1570ogie od prostého zavedení implantátu až po složité augmentační techniky. Dopoledne bylo věnováno praktickým workshopům podrobně shrnující změny v chirurgickém instrumentáriu a v protetických komponentách vedoucích k výraznému zvýšení flexibility pracovního postupu při implantaci včetně kondenzace kosti a splittingu, transplantaci bloku kosti a technice elevace dna čelistní dutiny, sendvičové plastiky s použitím piezochirurgického přístroje a implantačních systémů Astra Tech™ EV, Ankylos a Xive pod vedením dvou významných odborníků v této oblasti MUDr. Pavla Kříže, Ph.D. a profesora Freda Bergmanna.

V odpoledních hodinách potom následovala přednášková část odpoledne, kterou uvedl Christoph Sedlak, BASc, MBA z DENSTPLY Implants a kterou výborně dvojjazyčně moderoval doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS. Velkým oceněním české implantologické školy bylo sestavení odborného programu, kde kromě přednášejících z Velké Británie - Dr. Ashok Sethi, z Německa - Dr. Fred Bergmann, z Belgie - Prof. Dr. Hugo De Bruyn se výborně uplatnili i dva Češi MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. a MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D., kteří svými příspěvky významně obohatili program i diskuzi. 

IMG 1662Přednášky shrnovaly nejen praktické postupy z hlediska chirurgického a protetického, ale prezentovaly i výsledky klinických studií dlouhodobé stability implantátů v Evropě i v USA.  

Multicentrické studie ukazovaly na trendy nejen při vlastní implantaci, ale i oblasti okamžitého zatížení či estetiky založené rekonstrukci měkkých tkání v oblasti krčkového uzávěru.