Články

Přístrojové vybavení

 

Elektrokauter
Elektrokauter je přístroj využívající vysokofrekvenční elektrický proud, který se používá ve stomatologii k ošetření měkkých tkání dutiny ústní (dásně, slizniční řasy, uzdičky).


Velkou výhodou je, že jeden přístroj operatérovi umožňuje provést šetrný řez měkkou tkání a současně zastavit krvácení. Operační pole je tak velmi přehledné a tudíž jsou možnosti následného ošetření výrazně větší a výkon samotný pak přesnější. Pro pacienta je ošetření elektrokauterem zcela bezbolestné (používá se lokální umrtvení) a poměrně komfortní - při výkonu je omezeno krvácení do dutiny ústní a po výkonu se rány hojí snadněji, s menší pooperační bolestivostí, modřinami a otokem.


Tento přístroj lze využít v několika odvětvích stomatologie s hlavním zaměřením na dentální chirurgii a implantologii.

 

Laser invazivní (řezací) a biostimulační (hojící)

Využití laserových přístrojů ve stomatologii je dnes považováno za nadstandardní ošetření s mnoha výhodami, které ocení jak ošetřující lékař, tak zejména pacient.

 

Laserové přístroje lze rozdělit do několika skupin dle jejich použití.
Na naší klinice využíváme jak biostimulační laser, tak laser s vyšším výkonem, který je určen k invazivním chirurgickým výkonům.

 

Biostimulační laser obecně svým účinkem zlepšuje regeneraci buněk, je tedy využíván zejména ke zrychlení a zlepšení hojení po operaci, kdy již po krátkém působení laserového paprsku na tkáně v operované oblasti dochází k výrazné eliminaci zánětlivých projevů, jako je snížení citlivosti, otoků a zrychlení vstřebávání případných hematomů. Pro pacienta je toto ošetření zcela bezbolestné a krátké.

 

Lasery využívané v chirurgii soustředí veškerou energii do úzkého paprsku, kterým jsme schopni provést řez v měkkých tkáních bez krvácení, což umožní lepší orientaci v operačním poli a lepší pooperační hojení ran. Laser lze využít ve všech indikacích, kde se běžně používá skalpel – protětí podjazykové nebo retní uzdičky, odkrytí neprořezaných zubů, počáteční řezy v případě zavádění implantátů – a také v rozšířených indikacích k zastavení krvácení nebo ošetření parodontu.


Piezosurgery (chirurgický ulrazvuk)
Přístroj Piezosurgery je moderní přístroj používaný ve stomatologické chirurgii zejména při výkonech vyžadujících atraumatické postupy s cílem zajistit co nejjemnější přístup k výkonům na kostní tkáni.


Principem je působení ultrazvuku, který rozkmitáním speciálních tvrdokovových nástrojů (pilek) umožní extrémně šetrnou práci s kostí. Největší předností této metody oproti klasickému vrtání to, že přístroj bez problémů „řeže“ kost, ale ostatní tkáně jsou působení mechanických sil ušetřeny - cévy, nervy nebo sliznice tak zůstanou nepoškozené. Při práci s piezosurgery je tímto také redukováno krvácení, proto je hojení zejména kostních ale i ostatních ran v okolí mnohem rychlejší.


Přístroj lze využít v mnoha oblastech od stomatologické chirurgie (vybavení neprořezaných zubů, resekce kořenových hrotů), implantologii (získávání kostních štěpů, rekonstrukce kosti, plastika kosti), přes parodontologii (odběr kostních štěpů, úprava povrchu kořene zubů) až po chirurgickou ortodoncii (retinované zuby, kortikotomie).


CTCB (Instrumentarium ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio)
Zhotovování rentgenových snímků ve stomatologii je v dnešní době nezbytně nutné nejen pro diagnostiku, ale i pro plánování léčby a sledování dosažených výsledků.


Moderní rentgenové přístroje svými vysokými technickými standardy zatěžují pacienta rentgenovým zářením jen minimálně díky tomu, že obraz je zachycován a zpracováván digitálně. Zhotovování snímků je velmi rychlé a výsledný obraz je přesný a detailní. Softwarové příslušenství pak nabízí možnost zobrazení získaného snímku ve 3D obrazu anebo další krok, čímž je plánování celého budoucího ošetření v implantologii. Tato takzvaná CT navigace je pak nejlepším pomocníkem zejména ve složitějších případech (správný výběr rozměrů a polohy implantátu, vyhnutí se rizikovým anatomickým strukturám atd.) a při implantologické metodě flapless (zavedení implantátu bez řezání skalpelem a odklápění laloku).


Rentgenový přístroj Instrumentarium ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio umožňuje nejen běžné 2D vyšetření Ortopantomogram, ale také pokročilé zobrazovací 3D metody, které jsou s výbornými výsledky využívány zejména v implantologii pro plánování a kontrolu ideální polohy implantátů v čelistních kostech pro budoucí přesnou náhradu. Bonusovou funkcí tohoto přístroje je i možnost snímkování se sníženou dávkou záření, které lze využít zejména při nutnosti opakovaných RTG vyšetření nebo při snímkování mladých dospívajících pacientů. Redukcí velikosti vyšetřované oblasti (od 5x5 cm po 8x15 cm) a dávky záření tak můžeme dosáhnout velmi přesného a detailního obrazu i při jiných typech stomatologického ošetření jako je endodoncie, parodontologie i preventivní vyšetření atp.).