Heat maps

Za jak dlouho lze na implantáty připevnit náhradu?

Období od operace do zatížení implantátů zubní náhradou nazýváme „vhojovací období". Základní délka tohoto období je 4-6 týdnů, ale v nepříznivých anatomických situacích to může být i 6 měsíců v závislosti na poškození kosti.

V současnosti se díky tvaru a povrchu implantátu spolu s operačními technikami daří výrazně toto vhojovací období zkracovat a to až na hranici tzv. „okamžitého zatížení implantátů" ještě v den operace, kdy pacient od nás za 4-6 hodin po operaci odchází s protézou pevně fixovanou na implantátech, "zuby za 6 hodin". Na tento postup se naše pracoviště řadu let zaměřuje.

 

Období, kdy je pacient po extrakcích vlastních zubů bezzubý je možné vyřešit pomocí voperování dvou typů implantátů, které nesou pevnou provizorní náhradu. Speciálních tzv. „provizorních implantátů" anebo implantátů běžných definitivních. Provizorní implantáty se používají, pokud nelze pro nedostatek kosti zatím použít implantáty definitivní. V praxi probíhá ošetření tak, že se extrahují zuby, ihned se zavedou provizorní implantáty, na které se za 4-6 hodin fixuje provizorní pevná náhrada a současně se dostaví ztracená kost. Po nárůstu kosti se provizorní implantáty odstraní a aplikují se implantáty definitivní, na které se vyrobý nový provizorní pevný můstek. Poté, co se definitivní implantáty za 4-6 měsíců přihojí, vyrobí se definitivní keramický pevný můstek. Pokud kost splňuje některá kritéria, inzerují se ihned po extrakcích rovnou implantáty definitivní s pevnou provizorní náhradou a celý proces se tedy urychlí. Po odstranění vlastních zubů má pacient pevné zuby provizorní. 

Některým pacientům postačí na překlenutí této doby bezzubosti upravená snímací protéza.