Heat maps

Počet implantátů?

Sólo zub nahrazujeme jedním implantátem s korunkou.

Dva zuby mohou být nahrazeny jedním implantátem pouze při chybění dvou dolních řezáků, anebo v případě ztráty horní dvojky a vedlejší trojky, anebo jedničky. V ostatních případech je nezbytné použít implantáty dva.

Při nahrazování skupin zubů platí pravidlo, že implantát umísťujeme pod každý druhý zub. Například pevný můstek nahrazující tři ztracené zuby může být bezpečně nesen dvěma implantáty.

Při přání pacienta mít pevný můstek v bezzubé čelisti je standartní počet implantátů pro horní čelist 6 až 8 a pro dolní čelist implantátů 5. Při použití nové atypické metody lze mít fixní můstek již na čtyřech implantátech v obou čelistech („All-On-Four").

Pokud pacient žádá v bezzubé čelisti sice snímatelnou, ale dobře držící náhradu, která mu nevypadne, je možné použít pouze dva implantáty v dolní a čtyři implantáty v čelisti horní. V horní čelisti tato hybridní náhrada nemá plné patro a toto řešení je zároveň levnější.