Heat maps

„Provizorní implantáty“ a „zuby za 6 hodin“

Tento typ implantátů se na našem pracovišti používá od okamžiku jejich uvedení na trh.

Používají se zejména v horní čelisti, kde bývá větší pravděpodobnost nedostatku kosti. Jedná se o velmi tenké implantáty, o průměru okolo 1,5 mm, které se zavedou ihned po extrakci všech zbylých zubů a během šesti hodin se na ně uchytí provizorní zuby na pevno. Dále se počká 2-3 měsíce až se kostní rány po extrakcích zubů zhojí, provizorní implantáty se poté odstraní a ve stejné chvíli se zavedou již implantáty definitivní, na které se zhotoví jiný nový pevný provizorní můstek. Spolu s voperováním definitivních implantátů se současně zrekonstuuje kost (augmentace kosti). Za další 4 měsíse se již jen vyrobí definitivní keramický můstek. Pacient má tedy po odstranění svých vlastních zubů vždy provizorní zuby na pevno. Provizorní implantáty se dají použít i v dolní čelisti.

V dolní čelisti většinou klasická snímatelná protéza drží obtížně, protože „dásňový výběžek" čelisti bývá nevýrazný a velice špatně se zhotovuje vyhovující snímatelná protéza. Na druhou stranu v této čelisti bývá vyšší kvalita i množství kosti a zavádíme, většinou ihned po extrakci vlastních zubů, 5 definitivních implantátů a přímo na ně během 4-6 hodin vyrobíme provizorní fixní most. Po 3 – 4 měsících jej vyměníme za můstek definitivní.