Heat maps

V jakém věku se implantáty operují?

Co se týká věku pacienta, neexistuje horní hranice, rozhoduje takzvaný „biologický věk", tedy na kolik let se náš pacient reálně cítí a jaké má společenské a individuální potřeby.

Implantát má v tomto směru mnoho co nabídnout, například úspěšnou pevnou náhradu.

Dolní věková hranice je obvykle 16 let u dívek a 17 let u chlapců. Podmínkou je ukončení růstu těla (kostry), což dá objektivně stanovit.