Heat maps

Lze dát implantát pacientovi, který není zdravý?

Pokud je vyřešena dostatečná nabídka kostního objemu, musíme se dále zamyslet zejména nad zdravotním stavem pacienta.

Implantaci nemůžeme doporučit u pacientů s nejtěžšími formami cukrovky, onemocnění krve (např. poruše srážení krve), onemocnění štítné žlázy, ledvin a jater, dekompenzovaného onemocnění srdce a cév, dále u těžkých forem osteoporózy, při poruše imunity a při celkové léčbě kortikoidy a bisfosfonáty. V dutině ústní vadí neléčené onemocnění závěsného aparátu („paradentóza") a onemocnění ústní sliznice.

Za samozřejmost je považován ošetřený chrup.

Naše pracoviště se však specializuje na tyto rizikové pacienty. Většina pacientů s celkovým onemocněním, léky (viz. výše) a onemocněním dutiny ústní se dá na operaci připravit a úspěšně odimplantovat s dlouhodobou úspěšností.