Heat maps

Liší se výroba protézy na implantátech od té na zubech?

Výroba zubní protézy nesené implantáty se zásadně liší od běžného zhotovení náhrady jak v ordinaci, tak i ve stomatologické laboratoři – a to specializovaným instrumentáriem a výrobním postupem.

Nedokonalá protetická práce může velmi snadno poškodit i původně dobře vhojené implantáty. Jak již bylo řečeno, na našem pracovišti se zabýváme nejen zaváděním implantátů, ale i zhotovením samotné náhrady, jejíž výrobu zahajujeme, bez jakékoliv prodlevy, po uplynutí minimální doby hojení implantátu.