Heat maps

Jaké další typy implantátů nabízíte (čepelkové implantáty)?

Za starší a jednodušší typ implantátu akceptovatelný však i v dnešní době lze považovat implantát čepelkového typu.

Tento titanový implantát má tvar tenké destičky, která se vloží do kosti a z ní již vybíhá skrz dásně přímo do dutiny ústní trn (pilíř), na který se upevňuje vždy jen pevná náhrada (můstek). Díky svému velice tenkému tělu je tento implantát nenáročný na objem (šířku) čelistní kosti.

Zvláštní podmínkou je, že se čepelkové implantáty musí spojovat s vlastními zuby můstkem za cenu jejich obroušení, což však nemusí zásadně vadit, pokud jsou tyto vlastní zuby poškozené a potřebují naopak můstkem sanovat s ochránit. Další situace, kdy můstek na vlastních zubech spojený s čepelkovými implantáty pacientovi prospívá je stav, kdy se jeho zuby viklají v důsledku "paradentózy" a spojením několika zubů a implantátů, kterému se říká dlahování, se oslabené zuby zpevní a prodlouží se tak i jejich životnost.

Dle oficiálního odborného názoru je životnost těchto implantátů 8-10 let, ale z vlastní 20 leté praxe však známe mnoho případů s podstatně delší životností. Nespornou výhodou je jejich nízká cena, související s potřebou menšího počtu implantátu pro náhradu většího počtu zubů a nenáročnost na množství kosti (kost není potřeba rekonstruovat). Cena za 4-5 zubů nesených čepelkovýmí implantáty je přibližně 23000 Kč a celá čelist sanována pevným můstkem se pobybuje okolo ceny 60000 Kč. Tyto implantáty jsou obecně doporučovány spíše starším pacientům.