Další úkony

Galerie případů

Nedostatek kosti

Doplneni chybejici kostiS těmito zákroky máme dlouholeté zkušenosti a naše pracoviště v této oblasti školí implantology. 

Pro zavedení, dlohodobé úspěšné fungování a estetický vzhled zubního implantátu je nezbytný dostatek kvalitní kosti, do které se implantát upevňuje. Dá se říci, že pokud je pacient ochoten podstoupit složitější nebo opakovanou operaci, není nedostatek kostního objemu absolutní překážkou zavedení implantátu, protože si potřebné množství dokážeme vytvořit několika způsoby a implantát v podstatě zavést kamkoliv, dle individuální potřeby pacienta. Chybějící potřebné množství kosti lze nahradit umělým materiálem v podobě granulí, popř. bločku nebo vlastní přenesenou kostí z jiného (velice blízkého) místa dutiny ústní. Z tohoto materiálu vznikne kost po 3-9 měsících. Počet operací a velikost zákroku je úměrná potřebě náhrady kosti, a to od doplnění malého množství kosti při současném zavedení implantátu, až po doplnění velkého objemu čelisti při první operaci a zavedení implantátů za šest až devět měsíců při operaci druhé. V každém případě je doplňování kosti vždy bezbolestné.

V posledních 10-ti letech se však naše pracoviště specializuje na řešení případů chybějící kosti pomocí speciálních kvalitních krátkých implantátů o délce 4-6 mm a implantátů tenkých o průměru 3,0-3,5 mm. Tyto implantáty jsou mnohem méně náročné na množství kosti, aniž by snižovali kvalitu a životnost ošetření.

Další možností je použití speciálních metod, kdy se implantáty zavádějí šikmo do míst, kde je kost přítomna (metoda Skloněných implantátů), nebo se pomocí rentgenologického CT vyšetření přesně a podrobně najde i malé mnoství kosti a pomocí speciálního softwaru se naplánuje a zhotoví chirurgická šablona, sloužící k přesnému zavedení implantátů do čelisti s nedostatkem kosti (metoda CT navigované implantologie). (Dále viz kapitola: Metody implantátů) 

Další úkony

Galerie případů