Další úkony

Galerie případů

Jaká je životnost implantátů?

Zivotnost implantatuVelice zjednodušeně se dá říci, že implantáty mají podobné chování a tedy i životnost jako vlastní zuby. V praxi může mít některý pacient poškozené stálé zuby již v dětství, ale naopak někteří lidé mají vlastí zuby do velmi vysokého věku.

Je úspěšně teoreticky i prakticky vyřešeno přijetí implantátu organismem osseointegrace (vhojení) a z tohoto pohledu není životnost implantátu omezena, avšak dlouhodobá životnost je ovlivněna mnoha důležitými faktory. Patří sem zdravotní stav pacienta, kouření, velmi důležitá je kvalita jeho hygienické péče o implantáty, protézu i vlastní zuby. Dále vzájemné mezičelistní vztahy, kvalita a kvantita čelistní kosti, počet a kvalita implantátů, kvalita zubní náhrady a v neposlední řadě i kvalita práce a zkušenost lékaře. Na našem pracovišti se za minulých 20 let úspěšně vhojilo 99,6% implantátů. Případné nevhojení a ztráta implantátu probíhá bezbolestně a buď okamžitě, nebo do 2 měsíců se může implantát zavést znovu do stejného místa. Při neúspěchu další implantát zavádíme zdarma, nebo vracíme pacientovi peníze. Používáme kvalitní, mnoho let odzkoušené a dlouhodobými studiemi zhodnocené implantáty. Na tyto implantáty sami výrobci dávají doživotní záruku.

Další úkony

Galerie případů