Další úkony

Galerie případů

Typy implantátů

  • Šroubové implantáty

Jedná se o malý titanový šroub s vnitřním závitem, do kterého se upevňuje pilíř s náhradou zubu. Standardní šroubový implantát má průměr od 3,7 mm a délku od 10 mm. Pokud těchto rozměrů nedosahuje, jedná se o implantáty, které jsou nazývány "tenké", nebo "krátké". Implantáty se dají zavádět různými způsoby. Je možné je umístit buď v ose přirozených zubů, nebo se dají s výhodami použít, jako implantáty, mimo tuto osu, "skloněné". Co se týká přístupu skrz tkáně, můžeme provést klasický řez a odklopení měkkých tkání, čímž se operatér dostane ke kosti, ale snahou moderní implantologie je zavádět implantáty atraumaticky bez skalpelu a odklopení laloku pomocí metody "flapless". Více o metodách

  • Čepelkové implantáty

Jedná se o starší a jednodušší typ implantátu akceptovatelný však i v dnešní době. Tento titanový implantát má tvar tenké destičky, která se vloží do kosti a z ní vybíhá skrz dásně přímo do dutiny ústní trn (pilíř), na který se upevňuje pevná náhrada (můstek). Díky svému velice tenkému tělu je tento implantát nenáročný na objem (šířku) kosti. Zvláštní podmínkou je, že se čepelkové implantáty musí spojit s vlastními zuby pevným můstkem. Dle oficiálního názoru je životnost těchto implantátů 8-10 let, z vlastní 20 leté praxe však známe mnoho případů s podstatně delší životností. Výhodou je jejich nízká cena. Další viz. FAQ: Jaké další typy implantátů nabízíme (čepelkové implantáty)?

Další úkony

Galerie případů