Další úkony

Galerie případů

Zubní implantáty

Zubní implantát představuje dlouhodobé a spolehlivé řešení v případě, kdy došlo ke ztrátě celého zubu včetně kořene. Od začátku existence naší kliniky používáme desítky let prověřené implantáty od renomovaných výrobců, nabízející na své zboží doživotní záruky.

V implantologii kvalita souvisí přímo úměrně s cenou. Český trh je v současnosti zaplaven množstvím levných nekvalitních systémů z celého světa, které jsou na trhu několik měsíců a let a u nichž není buď vůbec, nebo velice krátce vědecky zdokumentována jejich kvalita a životnost. Zkušenosti ukázaly, že tyto implantáty mají výrazně vyšší procento komplikací a sníženou životnost a že firmy prodávající tyto implantáty v minulosti snadno z českého trhu odcházely, nebo z důvodu neúspěchu zanikaly. Pacient tak zůstal s nekvalitním implantátem v čelisti, navíc bez možnosti dalšího protetického ošetření a následných celkových oprav. Z těchto důvodů bylo často nebytné implantát z čelisti odstranit. Vážným rizikem poškození zdraví pacienta jsou tyto implantáty v rukou nezkušeného praktického zubního lékaře, který je nabízí většinou z finančních důvodů a zabývá se implantologií nepravidelně a okrajově a to v čase mezi běžnou komplexní stomatogickou péčí. Implantologie je specializovaný obor, vyžadující řádné vzdělání, vybavení a kvalitní implantologický systém.  

zubni implantaty

 

Co to je zubní implantát?

Moderní zubní implantát je malý titanový šroub vrostlý pevně do kosti, do jehož vnitřní dutiny se vsazuje pilíř, který již vyčnívá nad kost i dáseň do dutiny ústní. Na tento pilíř se nasazuje pevná korunka, můstek nebo speciální typ snímatelné protézy – hybridní protéza.  

Jak dlouho se zubní implantáty využívají?

Implantáty nejsou v zubní péči žádnou novinkou. Jako náhrada jednoho či více zubů se používají od poloviny šedesátých let. Díky tomu se jedná o dlouhodobě ověřený způsob náhrady chybějících zubů s životností desítky let.  

Z jakého materiálu je zubní implantát?

Zubní implantát se vyrábí z čistého titanu. Lidské tělo tento kov dobře přijímá a je dobře doloženo, že titanový materiál spolehlivě vrůstá do kostní tkáně. Toto platí i pro pacienty, kteří jsou alergičtí na jiné kovy.

Kolik zubů lze implantáty nahradit?

Implantátem lze nahradit jakýkoliv počet chybějících zubů, v kterémkoliv místě dutiny ústní. Pacienti tedy mohou mít zuby pevné nebo pomocí speciálních „patentek“ dobře držící snímatelné hybridní náhrady. 

Obr. 5 Softwarovy model zub upr

 

Galerie případů 

Galerie případů obsahuje ukázky široké škály řešení nejčastějších případů, kde je zubní implantát efektivním řešením. Pojetí galerie případů vychází z faktu, že klienty zajímá nejčastěji počáteční stav pacienta a konečný výsledek s využitím implantátů.

V galerii případů najdete běžný případ náhrady jednoho zubu implantátem, ale také vyřešení případu bezzubé čelisti nebo čelist zasaženou paradontitis. Galerie případů obsahuje rovněž ukázky řešení případu, kdy je na dásni nedostatek kosti, který je vyřešen užitím skloněných implantátů, bez toho, aby bylo nutné řešit doplnění kosti.

Jedna kapitola je rovněž věnována metodě Flapless, kdy není nutné provádět operační zákrok v měkké tkáni a je určena pacientům, kteří se tohoto zákroku obávají.

V galerii případů najdete rovněž speciální čepelkové implantáty, CT navigaci nebo bezbolestný řez s využitím laseru.

 

 

 

 

Další úkony

Galerie případů