Další úkony

Galerie případů

Metody zavedení implantátů

Na metody zavedení implantátů se můžeme dívat z několika pohledů:

Z hlediska jejich umístění

Standardní implantáty (dlouhé a široké) se implatují metodou "skloněných implantátů". 

1. Čtyři skloněné implantáty v horní čelisti upr

Skloněné implantáty se zavádějí šikmo do míst, kde je dostatek kostní hmoty. Velkou výhodou této metody je, že umožňuje se vyhnout augmentaci (doplnění chybějící kosti) v případech, kdy pacient nemá dostatek kvalitní kosti pro zavedení implantátu. Vyloučení augmentace zákrok významně zlevní. Dále pak odpadá nutnost další operace, která souvisí s augmentací. 

Skloněné implantáty se využívají také v případě sanace skupiny zubů nebo i celé bezzubé čelisti. Pokud se bezzubá čelist sanuje pouze čtyřmi implantáty (sociální řešení pro starší pacienty), tak mluvíme o metodě "All on four".  

 

Z hlediska rozsahu operace

Trendem je v současnosti miniinvazivnost, kdy dochází pouze k malému řezu a k minimálnímu odklopení laloku. Pokud nedochází k odklopení laloku vůbec, tak mluvíme o metodě "Flapless", kdy se neprovádí žádný řez skalpelem, neobnažuje se kost, nešije se rána, zákrok trvá polovinu času a tuto metodu je nutné provádět za pomoci navigace CT šablonou viz. níže (CT navigace).  

Z hlediska navigace zákroku

Dalším trendem a lege artis postupem v implantologii je použití předoperačního CT rengenologického vyšetření poskytující 3D informaci, která se dále zpracuje ve speciálním dentálním softwaru umožňující vytvořit speciální CT operační šablonu. Zavedení implantátu Flapless pak probíhá přesně podle navigace prstenci této šablony (zákrok s CT navigací). CT navigaci provádíme od roku 2005.

Zákrok s CT navigací patří k finančně náročnějším, ale umožňuje vytvořit "Zuby do 1 hodiny".

 

Více o metodě Flapless a CT navigaci najdete zde: Metoda Flapless

Další úkony

Galerie případů