Galerie případů

Zubní implantáty

Zubní implantát představuje dlouhodobé a spolehlivé řešení v případě, kdy došlo ke ztrátě celého zubu včetně kořene. Od začátku existence naší kliniky používáme desítky let prověřené implantáty od renomovaných výrobců, nabízející na své zboží doživotní záruky.

Číst dál...

"All on four - zuby do 1 hodiny"

Již na čtyřech implantátech u zcela bezzubých pacientů lze vyrobit pevný můstek. Tato speciální metoda nevyžaduje dostavovat kost, vyhýbá se nebezpečným anatomickým strukturám (nervy, cévy, dutiny) a výrazně snižuje cenu výkonu.

Číst dál...

Flapless metoda

Flapless metoda nejméně invazivní metodou, při které se neprovádí operační řez s obnažením kosti a protože tím nevzniká rána, není ji potřeba ani šít. 

Obr. 3 Zavádění implantátu flapless upr

 

Výhody Flapless metody:

 • Metoda je velice rychlá (10-15 minut).
 • Pacient nemá při operaci, ale hlavě ani po ní, žádné obtíže (otok, bolest, modřiny atd.).
 • Metoda umožňuje nasazení pevného zubu během pár hodin, nebo ihned), okamžitě se vrací do běžného života s pevnými zuby.
 • Zásadním přínosem této metody je nepoškozování tkání okolo operovaného implantátu, což se oproti standardním chirurgickým metodám s obnažením kosti projeví zcela přirozeným estetickým vzhledem dásní.

 

Kdy se metoda Flapless používá?

Existují dvě základní situace, kdy se tento operační způsob používá.

 • První nastává ihned po extrakci, kdy se využije čerstvě odkryté lůžko po vytaženém zubu a během minuty se přímo do něj zavede implantát.
 • Ve druhém případě je dáseň již sice zhojena a lékař kost přímo nevidí, ale speciálním malým rotačním skalpelem se do ní vyřízne malé okénko o průměru 3-4mm, skrz něž se pak provede kompletní aplikace implantátu. 

Obr. 5 Softwarový model zubů upr

Operační metoda s CT navigací

Při menším počtu implantátů lze provést zavedení implantátu bez chirurgické šablony tzv. „z volné ruky" a nebo ve složitějších případech naopak pomocí chirurgické šablony vyrobené na podkladě tzv. „CT navigace". Nejpřesnější metodou pro vyříznutí okénka a navigaci nástrojů bez obnažení kosti je právě CT vyšetření a to ve spojení se speciálním dentálním softwarem, který umožňuje vytvoření 3D modelu čelisti a zhotovení této přesné chirurgické šablony, což se souhrnně nazývá „CT navigace".

 

Implantologická pracoviště dnes sice běžně využívají CT vyšetření k diagnostice, ale dále již tuto informaci nevyužívají propojením s drahým implantologickým softwarem a šablonou tzv. „CT navigací".

 

 

Výhody CT navigace

 • Maximálně přesná diagnostika nabídky kosti a měkkých tkání.
 • Přesné naplánováni a zavedení implantátu bez obnažení kosti („flapless metoda").
 • Bezpečné vyhnutí se rizikovým strukturám (nervy, cévy, dutiny, atd.).
 • Okamžité zatížení implantátů fixní provizorní nebo definitivní náhradou ihned po operaci.

 

Pracovní postup CT navigace

„CT navigace" pro pacienta začíná zhotovením snímatelné náhrady, do které umístíme na rentgenu viditelné body. Náhrada se vyzkouší v ústech. Dále se provede CT rentgenologické vyšetření s touto protézou. Takto získaná data se digitalizují a pomocí výše zmíněného dentálního softwaru se převedou do podoby 3D modelu. Další plánování operace a zhotovení protetické náhrady se již provádí jen v počítači lékaře bez přítomnosti pacienta. V imaginárním modelu se do čelisti umístí počítačové modely budoucích implantátů. Jejich lokalizace se volí v závislosti na objemu kosti, který průběžně sledujeme na příčných řezech počítačového modelu.

Zobrazit a naplánovat je možné i správné umístění budoucích zubů, který můžeme kdykoliv nasimulovat na počítačovém modelu. Počítačový model s virtuálně zavedenými implantáty se odešle po internetu do mezinárodního CAD-CAM centra, kde se zhotoví operační šablona. Podle této operační šablony v zubní laboratoři připravíme pracovní model a laborant obvyklým pracovním postupem připraví fixní náhradu ještě před operací.

Další fáze je ordinační. Výkon je velice krátký, několikaminutový a provádí se v lokální anestezii. Nejprve se do úst pacienta umístí operační šablona, jejíž nejdůležitější součástí jsou vodící prstence sloužící právě k samotné směrové a hloubkové navigaci chirurgických nástrojů. Skrz tyto malé prstence se provede celá operace bez obnažení kosti, vyříznou se malá okénka do dásně, připraví se lůžka pro implantáty a ty se tudy poté přesně zavedou. Po sejmutí operační šablony ihned přišroubujeme pacientovi do úst hotový provizorní pevný můstek, který byl zhotoven ještě před operací. Tento provizorní můstek vyměníme za můstek definitivní za 2-4 měsíce.

Jaké dáváme záruky?

Jake davame zarukyPoužíváme kvalitní, desítky let odzkoušené implantáty, na které výrobci dávají doživotní záruku. Nevhojený implantát zavádíme znovu zdarma, nebo pacientovi vracíme peníze. Toto platí pokud pacient zachovává všechna poučení lékaře a hygienistky a chodí na pravidelné kontroly 1- 2x ročně.

Jaká je životnost implantátů?

Zivotnost implantatuVelice zjednodušeně se dá říci, že implantáty mají podobné chování a tedy i životnost jako vlastní zuby. V praxi může mít některý pacient poškozené stálé zuby již v dětství, ale naopak někteří lidé mají vlastí zuby do velmi vysokého věku.

Je úspěšně teoreticky i prakticky vyřešeno přijetí implantátu organismem osseointegrace (vhojení) a z tohoto pohledu není životnost implantátu omezena, avšak dlouhodobá životnost je ovlivněna mnoha důležitými faktory. Patří sem zdravotní stav pacienta, kouření, velmi důležitá je kvalita jeho hygienické péče o implantáty, protézu i vlastní zuby. Dále vzájemné mezičelistní vztahy, kvalita a kvantita čelistní kosti, počet a kvalita implantátů, kvalita zubní náhrady a v neposlední řadě i kvalita práce a zkušenost lékaře. Na našem pracovišti se za minulých 20 let úspěšně vhojilo 99,6% implantátů. Případné nevhojení a ztráta implantátu probíhá bezbolestně a buď okamžitě, nebo do 2 měsíců se může implantát zavést znovu do stejného místa. Při neúspěchu další implantát zavádíme zdarma, nebo vracíme pacientovi peníze. Používáme kvalitní, mnoho let odzkoušené a dlouhodobými studiemi zhodnocené implantáty. Na tyto implantáty sami výrobci dávají doživotní záruku.

Estetické možnosti

Esteticke moznostiZubními implantáty lze vytvořit dokonalý vzhled přirozeného zubu, který Vaše okolí nerozpozná. K tomuto efektu je někdy potřeba provést rekonstrukci kosti a dásní. S touto rekonstrukcí má naše pracoviště rovněž mnohaleté zkušenosti.

V jakých situacích a v jakém počtu lze použít implantát?

Zubními implantáty lze nahradit jakýkoliv počet ztracených zubů na kterémkoliv místě dutiny ústní. Pro přehlednost si situace rozdělme na tři skupiny.

 

1.Ztráta jednoho zubu.

Klasická stomatologie řeší tento případ nevratným obroušením celého povrchu minimálně 2 - 4 sousedních zubů a následným nasazením můstku (obrázek č.1) Řešením je zavedení jednoho implantátu do místa mezery a samostatná korunka bez potřeby jakéhokoliv zásahu do okolních zubů.
(obrázek č. 2 a 3)

 

2. Ztráta dvou a více zubů v přední či zadní části zubního oblouku.

 

V tomto případě se v klasické stomatologii obrousí ještě větší množství vlastních zubů nebo nezbývá pacientovi než nosit náhradu snímací.
případ č. 1
(obrázek č. 4 - 5 - 6 - 7 - 8)

případ č. 2
(obrázek č. 9 - 10 - 11 – 12)

 

3. Bezzubá čelist. Řešení je odlišné pro horní a dolní čelist.


Pro DOLNÍ ČELIST jsou minimem 2 implantáty, na které se pomocí speciálních stiskacích knoflíků („patentek") upevňuje celková snímatelná náhrada, která však díky nim velmi dobře drží. Této protéze pak říkáme hybridní protéza.
(obrázek č. 13 - 14 - 15)

 

Podobnou hybridní náhradu lze zhotovit také na 2-4 implantáty, které v tom případě spojujeme navzájem třmenem a tím prodlužujeme jejich životnost a ještě více zvyšujeme retenci protézy a tím pohodlí pro pacienta. Na čtyřech implantáty však dnes můžeme umístit i moderní pevný můstek („All-On-Four"), viz. dále.
(obrázek č. 16 - 17 - 18 - 19 - 20)

5 a více implantátů umožňuje v dolní čelisti zhotovení spolehlivého pevného můstku.
(obrázek č. 21 - 22 - 23 - 24)

 

V HORNÍ ČELISTI jsou minimálním počtem 4 implantáty a zásadní výhodou oproti klasické celkové snímací náhradě je, kromě dobrého upevnění, možnost odstranění mnohdy nepříjemného umělého patra protézy. V příznivých případech lze od 6 (lépe však 8) implantátů zhotovit pevný můstek.

 

Zcela novou možností pro OBĚ BEZZUBÉ ČELISTI je ošetření pouze čtyřmi implantáty, na které do druhého dne nasazujeme pevný provizorní můstek, metoda: „All-On-Four". Používají se velmi kvalitní implantáty, které se umísťují atypickým způsobem tzv.:„skloněné implantáty". Provizorní můstek se za 3 měsíce vymění za definitivní metalokeramický.

 

Celá tato metoda tedy výrazným způsobem zlevňuje, zrychluje a zpříjemňuje ošetření pro naše pacienty!

Pomocí implantátů se lze tedy obejít bez broušení zdravých zubů a také lze převést pacienta z hůře snesitelné až často pro někoho nesnesitelné snímatelné náhrady jak celkové, tak i částečné, na zcela pevný můstek.
Dále je možné za určitých podmínek zvýšit životnost zubů oslabených „paradentozou" tím, že je zdlahujeme s pevnými implantáty do jednoho celku.

Jak probíhá operace?

Zavedení implantátů provádíme v místním znecitlivění spolu s antibiotickou clonou a samotnými pacienty je hodnoceno jako bezbolestný výkon. Délka operace je 15-40 minut na jeden implantát. Celá bezzubá čelist zabere do 45-60 minut. U bázlivých pacientů můžeme podat dobře fungující léky na odstranění strachu v tabletové, nebo injekční formě a běžně také používáme „rajský plyn" Entonox. Na přání pacienta je možné dohodnout asistenci anesteziologa, který má možnost pacienta celkově „přiuspat". Pooperační obtíže jsou u výkonů nezvykle malé a patří k nim mírný otok a citlivost, která však velice dobře reaguje na běžné léky proti bolesti. Samozřejmostí je vystavení pracovní neschopnosti. Pokud má pacient po operaci dočasně nosit provizorní snímatelnou protézu, lze ji nasadit bezprostředně po operaci. V případě použití „prozatímních implantátů" nebo při „okamžitém zatížení" definitivních implantátů, se pevná korunka nebo můstek předává pacientovi ještě v den operace „zuby za 4-6 hodin".

Extrakce zubů

Pro úspěšné zavedení implantátu a hlavně budoucí estetiku je zcela zásadní, jakým způsobem probíhá odstranění poškozeného zubu (extrakce). Zejména v situacích, kdy dojde ke zničení klinické korunky (viditelná část zubu nad dásní) kazem, nebo úrazem a zub není „za co chytit". Běžně se v této situaci totiž používají extrakční páky a kleště, které se zasunou mezi kost a kořen a ten se jimi "vypáčí" kolmo na osu kořene. V nejkomplikovanějších případech se obvykle provádí chirugické odkrytí dásně a odstranění kosti z povrchu kořene a teprve poté se kořen extrahuje kleštěmi a pákami. Při tomto postupu logicky vždy dochází ke zhmoždění a odstranění cenné dásně a kosti ještě před samotným zavedením implantátu. V tomto případě na našem pracovišti řadu let používáme extrakční přístroj, fungující na principu kladkostroje (Benex) opřeného o okolní zuby. Do kořene se zašroubuje „vývrtka" za kterou se zahákne lanko a zbytek zubu se kladkostrojem vytáhne přímo v ose zubu, což je pro zub a kost čelisti maximálně šetrné, protože extrakční kleště a páky se vůbec nepoužívají.

Nedostatek kosti

Doplneni chybejici kostiS těmito zákroky máme dlouholeté zkušenosti a naše pracoviště v této oblasti školí implantology. 

Pro zavedení, dlohodobé úspěšné fungování a estetický vzhled zubního implantátu je nezbytný dostatek kvalitní kosti, do které se implantát upevňuje. Dá se říci, že pokud je pacient ochoten podstoupit složitější nebo opakovanou operaci, není nedostatek kostního objemu absolutní překážkou zavedení implantátu, protože si potřebné množství dokážeme vytvořit několika způsoby a implantát v podstatě zavést kamkoliv, dle individuální potřeby pacienta. Chybějící potřebné množství kosti lze nahradit umělým materiálem v podobě granulí, popř. bločku nebo vlastní přenesenou kostí z jiného (velice blízkého) místa dutiny ústní. Z tohoto materiálu vznikne kost po 3-9 měsících. Počet operací a velikost zákroku je úměrná potřebě náhrady kosti, a to od doplnění malého množství kosti při současném zavedení implantátu, až po doplnění velkého objemu čelisti při první operaci a zavedení implantátů za šest až devět měsíců při operaci druhé. V každém případě je doplňování kosti vždy bezbolestné.

V posledních 10-ti letech se však naše pracoviště specializuje na řešení případů chybějící kosti pomocí speciálních kvalitních krátkých implantátů o délce 4-6 mm a implantátů tenkých o průměru 3,0-3,5 mm. Tyto implantáty jsou mnohem méně náročné na množství kosti, aniž by snižovali kvalitu a životnost ošetření.

Další možností je použití speciálních metod, kdy se implantáty zavádějí šikmo do míst, kde je kost přítomna (metoda Skloněných implantátů), nebo se pomocí rentgenologického CT vyšetření přesně a podrobně najde i malé mnoství kosti a pomocí speciálního softwaru se naplánuje a zhotoví chirurgická šablona, sloužící k přesnému zavedení implantátů do čelisti s nedostatkem kosti (metoda CT navigované implantologie). (Dále viz kapitola: Metody implantátů) 

Typy implantátů

 • Šroubové implantáty

Jedná se o malý titanový šroub s vnitřním závitem, do kterého se upevňuje pilíř s náhradou zubu. Standardní šroubový implantát má průměr od 3,7 mm a délku od 10 mm. Pokud těchto rozměrů nedosahuje, jedná se o implantáty, které jsou nazývány "tenké", nebo "krátké". Implantáty se dají zavádět různými způsoby. Je možné je umístit buď v ose přirozených zubů, nebo se dají s výhodami použít, jako implantáty, mimo tuto osu, "skloněné". Co se týká přístupu skrz tkáně, můžeme provést klasický řez a odklopení měkkých tkání, čímž se operatér dostane ke kosti, ale snahou moderní implantologie je zavádět implantáty atraumaticky bez skalpelu a odklopení laloku pomocí metody "flapless". Více o metodách

 • Čepelkové implantáty

Jedná se o starší a jednodušší typ implantátu akceptovatelný však i v dnešní době. Tento titanový implantát má tvar tenké destičky, která se vloží do kosti a z ní vybíhá skrz dásně přímo do dutiny ústní trn (pilíř), na který se upevňuje pevná náhrada (můstek). Díky svému velice tenkému tělu je tento implantát nenáročný na objem (šířku) kosti. Zvláštní podmínkou je, že se čepelkové implantáty musí spojit s vlastními zuby pevným můstkem. Dle oficiálního názoru je životnost těchto implantátů 8-10 let, z vlastní 20 leté praxe však známe mnoho případů s podstatně delší životností. Výhodou je jejich nízká cena. Další viz. FAQ: Jaké další typy implantátů nabízíme (čepelkové implantáty)?

Metody zavedení implantátů

Na metody zavedení implantátů se můžeme dívat z několika pohledů:

Z hlediska jejich umístění

Standardní implantáty (dlouhé a široké) se implatují metodou "skloněných implantátů". 

1. Čtyři skloněné implantáty v horní čelisti upr

Skloněné implantáty se zavádějí šikmo do míst, kde je dostatek kostní hmoty. Velkou výhodou této metody je, že umožňuje se vyhnout augmentaci (doplnění chybějící kosti) v případech, kdy pacient nemá dostatek kvalitní kosti pro zavedení implantátu. Vyloučení augmentace zákrok významně zlevní. Dále pak odpadá nutnost další operace, která souvisí s augmentací. 

Skloněné implantáty se využívají také v případě sanace skupiny zubů nebo i celé bezzubé čelisti. Pokud se bezzubá čelist sanuje pouze čtyřmi implantáty (sociální řešení pro starší pacienty), tak mluvíme o metodě "All on four".  

 

Z hlediska rozsahu operace

Trendem je v současnosti miniinvazivnost, kdy dochází pouze k malému řezu a k minimálnímu odklopení laloku. Pokud nedochází k odklopení laloku vůbec, tak mluvíme o metodě "Flapless", kdy se neprovádí žádný řez skalpelem, neobnažuje se kost, nešije se rána, zákrok trvá polovinu času a tuto metodu je nutné provádět za pomoci navigace CT šablonou viz. níže (CT navigace).  

Z hlediska navigace zákroku

Dalším trendem a lege artis postupem v implantologii je použití předoperačního CT rengenologického vyšetření poskytující 3D informaci, která se dále zpracuje ve speciálním dentálním softwaru umožňující vytvořit speciální CT operační šablonu. Zavedení implantátu Flapless pak probíhá přesně podle navigace prstenci této šablony (zákrok s CT navigací). CT navigaci provádíme od roku 2005.

Zákrok s CT navigací patří k finančně náročnějším, ale umožňuje vytvořit "Zuby do 1 hodiny".

 

Více o metodě Flapless a CT navigaci najdete zde: Metoda Flapless

Implantáty renomovaných firem

Používáme implantáty renomovaných firem:Implantaty renomovanych firem

 • Densply (Rakousko) – systém Astra Tech (Švédsko): implantáty OsseoSpeed TX, OsseoSpeed TX Profile, OsseoSpeed Evolution – referenční pracoviště
 • Densply (Rakousko) – implantáty Ankylos – referenční pracoviště
 • Straumann ( Švýcarsko ) – implantáty Standard Plus, Tapered Effect (i ve variantě povrchu SLActive)
 • Nobel Biocare ( Švédsko ) – implantáty Branemark, Replace, Nobel Direct – referenční pracoviště
 • Biomed 3i (USA) – implantáty Certain Prevail, NanoTite, OSSEOTITE
 • Lasak (Česká republika) – implantáty Impladent, BioniQ

Ve speciálních případech používáme čepelkové implantáty.

 

 

Galerie případů