Galerie případů

"All on four - zuby do 1 hodiny"

Již na čtyřech implantátech u zcela bezzubých pacientů lze vyrobit pevný můstek. Tato speciální metoda nevyžaduje dostavovat kost, vyhýbá se nebezpečným anatomickým strukturám (nervy, cévy, dutiny) a výrazně snižuje cenu výkonu.

 

Fixní můstek na čtyřech skloněných implantátech

V horní čelisti se implantolog potýká se dvěma základními problémy. V důsledku přirozeného umístění čelistních dutin a rychlejší ztráty kosti po extrakci zadních zubů je v této oblasti častý nedostatek kosti. Máme dvě možnosti, jak situaci řešit. Dobudovat kost (augmentace kosti) v místě zadních zubů, nejčastěji metodou sinus liftu („dosypání" umělé kosti do čelistní dutiny), která je metodou dražší, traumatičtější a prodlužující terapii o dva měsíce. Nebo můžeme použít některou metodu bez nutnosti augmentace (graftless), jako jsou např. „skloněné implantáty", například právě metodu "All on four". Při této metodě se implantáty zavádějí šikmo pod čelistní dutiny, do míst, kde je kost vždy zachována.  

V dolní čelisti se touto metodou dají implantáty sklonit nad výstupy nervů, což je pro pacienta bezpečnější a čímž se krčky implantátů (opěrné body) posunou více dozadu a lze proto vyrobit stále ještě dostatečně odolný fixní můstek i při použití pouze čtyř implantátů. 

 

Běžný počet implantátů v horní čelisti je osm a v dolní pět implantátů. Při této metodě „skloněných" implantátů se však používá menší počet implantátů, což je pro horní čelisti čtyři až šest a v dolní čelisti pouze implantáty čtyři a výkon se tím výrazně zlevňuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Galerie případů